Nhân viên kỹ thuật chuyên ngành kết cấu thép

Nhân viên kỹ thuật chuyên ngành kết cấu thép
Số lượng: 2 người
Yêu cầu: biết vẽ shop drawing và 3D

Tin Liên Quan