CHÚNG TÔI LÀ AI

Công ty TNHH An Ngãi là Công ty có 100% vốn tư nhân, được thành lập từ năm 2009. Trong nhiều năm qua, Công ty TNHH An Ngãi chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm về thép ,kết cấu thép, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Với đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên có nhiều kinh nghiệm từ các dự án trọng điểm của Quốc gia, Công ty TNHH An Ngãi luôn áp dụng...